Sunday, 10 February 2008

PUISI WARNA DAN GARIS A.LATIFF MOHIDIN

GOMBAK
10 Feb 2008

BEBERAPA oranga pengkaji sastera dengan mudah menanggapi puisi A.Latiff Mohidin memang bernuansa seni lukis (lih. Shafie Abu Bakar, Mohamad Haji Saleh, Sahlan A.Saman). Contoh yang mereka kutip ialah dengan munculnya unsur warna seperti yang dikutip dalam puisi ( contoh ' bas berwarna biru', 'rumah putihmu' , 'mata hitammu' ), Alasan ini mungkin dapat diterima pada peringkat karya beliau pada pada awal kemunculannya (1963-1965). Sebagai pelajar seni lukis di Akademi Seni Jerman, mungkin unsur asas - warna - dalam seni lukis (sebenarnya beliau tertarik juga dengan seni grafik). Kerana selepas itu beliau mula memasuk dunia seni lukis yang lebih mendalam terutama dengan ghairahnya memasuki dunia seni surrealis gaya Jerman - lebih menghitam dan pekat. Maka bermulalah pencarianku 'mencari makna kembara jiwa membentuk ke dunia nyata - menyusur ke citra Ranah Minang'. Nada perhatian begitu telah kumulai dalam catatan (lih.Dewan Budaya, 2007) sempena pameran mutahir beliau di PETRONAS = Voyage Kembara Latiff Mohidin, 31 Januari 2007).

No comments: