Thursday, 18 June 2009

WAYANG = BAYANG


WAYANG (Jawa) bererti bayang dalam bahasa Melayu rasmi. Perkataan asal Jawa ini kekal dipakai untuk persembahan wayang kulit yang juga berkembang di Tanah Melayu. Inilah ciri persembahan yang sudah terkenal di Jawa sejak zaman Jawa-Majapahit-Hindu. Keunikan wayang kulit bukan saja terletak kepada cerita Panji atau Ramayana tetapi jelmaaan ciptaan setiap unsur seni rupa: bentuk, warna, ukiran dan larikan yang memaparkan watak utama dalam cerita yang dipersembahan. Kalau candi Hindu Kalasan mahupun Budha di Borobudur sarat dengan unsur hampir 3 dimensi yang menempel sebagai seni ukiran relief di permukaan batu, kaku dan melekat kukuh sebaliknya wayang kulit lebih dinamis, diliuk lentur melalui keahlian pandai seni ukir ...dengan ciri khas yang baru tidak meniru bentuk asas seni figuratif. Jadi seni rupa patung wayang kulit lebih menjati diri di kalangan seniman nusantara...khususnya yang berkembang di wilayah sisa kerajaan Seriwijaya..di Kedah, di Patani termasuk Kelantan dan Trengganu. Untuk lanjutan boleh bandingkan wayang kulit Melayu Patani yang berkembang khususnya di pantai timur....lebih menarik kalau Jawa kerap menampilkan cerita Panji, di Kelantan pula mengambil teks Ramayana hingga terkenallah watak tiga serangkai : Seri Rama, Laksamana dan Sita Dewi... Ini dapat diandaikan kerana jalur cerita teks Ramayana memang lebih popular di Siam. Ada kemungkinan permainan wayang kulit Melayu-Siam memang di bawa masuk lewat jalur India-Siam, tetapi seniman Melayu menghalusinnya teks Ramayana Melyu yang sudah berunsur Islam. Hingga watak Sita Dewi kerap juga disebut sebagai Siti Dewi. Manakala wayang kulit Jawa baru ke Johor selepas perang dunia ke 11, dibawa masuk oleh rombongan buruh kontrak atau kedatangan 'pelarian' dari Jawa (untuk rujukahnsila lihat Hikayat Seri Rama,sunt. Mohd. Taib Osman, Amin Sweeny, Nakula, Ghulam Sawar, Ghouse Nasaruddin, Zulkifli Muhammad dan Siti Zainon dalam Garis dan Warna, 1988). Nama Seniman Negara Allahyarham Hamzah Awang perlu di catat sebagai tokoh Dalang, pengukir wayang kulit Melayu.
@Siti Zainon Ismail
Gombak , 19 Jun 2009

No comments: