Friday, 23 January 2009

KARTIKA DATANG LAGI

WALAUPUN agak terlewat turun ke KL kerana 10 hari di Ulu Bernam dan Kuala Langat, kami bertemu juga di acara pameran Kartika Affandi (l 1935) di R A Fine Art. Ketawanya masih berderai cerita , ucapnya " ooh ndok , apeik waie tho" (ooh anak, baik-baik saja bukan). Dialah ibuku selama 4 tahun di Jogja zaman muda belia dulu. Kartika puteri Affandi, dalam usia petangnya masih segar untuk melukis, memberi ceramah, memberi motivasi kepada anak-anak kurang upaya. Dia adalah ibu tempat curahan hati para seniman muda di Jogja. Malah beliau juga adalah maestro di hargai di luar negera. Terakhir belian diberi anugerah prof dari universiti seni di Itali.

Walaupun beliau puteri pelukis terkenal dunia Affandi, tapi tidak mudah untuk mengikuti dan bersaing dengan sang ayah. Pertama ia dilarang melukis oleh suaminya Sapatohoedoyo, lelaki ningrat dari kraton Solo. Menikah dalam usia muda 15 di London ketika mengikuti perjalanan sang ayah dan dijodohkan dengan Tony Saptoedoyo, lalu ucapnya, " lha mami hanya kilang untuk melahirkan anak" Sehingga melahirkan anak-anak seramai 7 orang, dan setelah merasa kehidupan suami isteri semakin goyang, Kartika tidak berpaling lagi. Ia mula melukis dan mengembara. Setelah berperpisah dengan suami dan anak-anak makin membesar, beliau nekat belajar ke Vienna, jurusan pembaik pulih dan pemuziuman. " Ini hanya untuk menyelamatkan karya Akik dari rosak nanti" (sila lih. cerpen " Sahabatku Atika, dlm Jurai Palma, DBP). Hampir seluruh dunia telah dijelahinya, melukis dan berpameran. Gaya impresionis-ekspreionis sang ayah dilanjutlan. Namun masih muncul gaya peribadinya yang lincah dengan tema kash sayang seorang ibu.

Kini di sanggar seninya di Jalan Kaliurangdi kaki Merapi, Jogja beliau adalah ibu pelindung. Memberi semangat kepada seniman muda khususnya wanita juga ibu kasih sayang kepada kumpulan anak-anak kurang upaya dengan kerap mengadakan program melukis dan mengumpul dana. Semalam ketika mendengar, BSLN akan mengujdkan Taman - Ruman Pelukis, Kartika dengan gembira dan bercadang untuk menghadiahkan Rumah Joglo Jawa ke taman tersebut. Semoga cadangan dan impian untuk mengembangkan kasih seni di negara ini menjadi kenyataan.

23 Januari 2009


No comments: