Tuesday, 5 January 2010

Sarung dan Syalawar Bajau-Suluk Semporna

Busana masyarakat suku Bajau Laut
di Semporna Sabah @SZI, 1996
Kepulauan Melayu di persekitaran Laut Sulu, Borneo, laut Sulawesui hanya pisahi air dan lautan. Tetapi lautan juga menemukan aneka suku keturunan kepulauan Melayu dan disatukan dengan kefahaman agama yang sama iaitu Islam. Kedatangan suku kaum dari Sulu, Mendanau masih mengekalkan nama beberapa suku di Sabah. Di Semporna kesamaan ciri busana itu telah membentuk gaya dan jatidiri yang mempamerkan keunikan gaya hidup. Istilah Bajau Laut diperikan sebagai masyarakat yang asalnya menempati perairan. Kesamaan pola busana pula ialah mengekalkan kain sarung dan seluar . Tradisi ini masih diteruskan dalam acara kesenian terutama dalam perayaan perkahwinan atau adat istiadat persembahan terutama seni tari.
5 Januari 2010
Gombak

No comments: