Thursday, 22 July 2010

Brunei Darussalam Negara Melayu Islam Beraja (Sultan) dengan Warisan Sastera Budaya

SEMPENA Pertemuan Penyair Nusantara ke 4 (16-19 Julai 2010) telah berhimpun lebih 150 orang penyair Nusantara dihadiri oleh peserta dari Malaysia, Indonesia dan Thailand di Negara Brunei Darussalam. Ramai peserta luar masih kabur dengan sejarah negeri terkaya di Nusantara ini. Seperti ada yang berjenaka dengan membandingkan keluasan negeri Melayu Islam Beraja ini, kononnya hanya seperti pekan Kelang, atau terdengar pula omongan negeri ini hanya seperti kabupaten saja. Kenapa ada yang menilai dengan ukuran keluasan tanpa memperdulikan sejarah latar dan warisan budaya Melayu yang kekal di rantau ini . Ciri utama sebuah negara Melayu Islam berperlembagaan dengan status pemerintahan Ke Bawah Duli Tuan Patik Sultan. Sebuah negara yang berusia lebih 600 tahun mengekalkan adat istiadat Diraja Melayu dengan Islam sebagai agama rasmi.
Kebetulan kami tiba sempena hari perayaan keputeraaan Baginda Sultan Hassanal Bolkiah Mu'izzaddin Waddaulah ibnu Almarhum Begawan Sultan Sir Omar Ali Saifuddien yang ke 64 tahun. Kota Seri Begawan, berkilau cahaya, neon bergemerlapan di mana-man . Barangkali itulah ketepatan kami kumpulan penyair turut merasai kemeriahaan ini, walaupun kami hanya berkumpul mendengar ucap utama dan forum di Dewan Raya Radio TV Brunei yang bertemakan Melestari Kehijauan Alam dan Kehidupan anjuran ASTERAWANI dan Dewan Bahasa dan Pustaka, Brunei .
Sebagai negara yang berperaturan rasmi berlandaskan adat istiadat diraja Melayu dengan pegangan Agama Islam, wajar sekalilah pihak sekretariat mengundang Mufti Agama untuk merasmikan acara ini. Kebetulan Mufti Kerajaan, YB Pehin Datu Seri Maharaja Dato Paduka Seri Setia Ustaz (Dr) Haji Awang Abdul Azizi - juga adalah penyair angkatan 1960an yang cukup terkenal ketika itu iaitu Adi Rumi . Manakala acara penutupan dilansungkan oleh Menteri Hal Ehwal Dalam Negeri, YB Pehin Uda Khatib Dato Paduka Seri Setia Ustaz Awang Baharudin bin Dato Paduka Pengarah Haji Othman juga penyair tahun 1960an iaitu Baharuddin H.O.


Bukti keagungan nilai islam inilah yang memancari Seri Begawan. Bangunan masjid awal telah dibangunkan dalam pemerintahan di zaman al-Marhum Begawan Sultan Maulana Sir Omar Ali Saifuddien (naik tahta thun 1950- 1967) yang tidak jauh dari Kampung Ayer. Seluruh bangunan diwarnai dengan dinding kuning dengan kubahnya emas 18 karat. Setiap pintu masuk berhiaskan kepingan kaca berhiasan warna dengan bentuk lekuk pucuk rebung tiga sejajar.

Apa yang lebih menyentuh fikiran ku ialah kepakaran Al Marhum Seri Begawan Omar Ali Saifuddien sebagai penyair, penyusun Syair Asli Rajang Hari, juga seorang perencana pembangunan adat istiadat dan hukum berlandaskan nilai Islam, dengan syair Perlembangaan Negeri Brunei Darussalam

Di bawah sinar bulan sabit ketika angin malam menderu dari arah sungai, perahu diraja seakan beralun melimpahkan cahaya kuning kehijauan. Siapakah yang bersyair di sana? Paduka Yang Maha Mulia Tuan Patik kah masih menyalin kitab warisan lama? Syair itupun terus bergema...

Di zaman silam beratap daun * Masa ini belian dan bata
Beransur setahun pada setahun * Laila kemajuan buktinya nyata

Dulu berunding di Lapau Penghadapan * Sekarang berunding di Dewan Majlis
Menghadapkan yang benar Laila berhadapan * Jangan lekas tunduk memalis.
(Muda Omar Ali Saifuddien, Syair Asli Rajang Hari, DBP Brunei, 19094/2006,23)


Dalam sinar cahaya kami datang
ketika pulang jangalah kecewa berhati walang .

Puisi dan sastera ada di hati kita....kita belajar dengan anika gaya budaya....anda telah berpuisi di pentas, di dewan, di Kampung Ayer, memang tidak mudah mentadbirkan kehendak pribadi penyair, kerana kitalah penyair yang wajar membangkitkan semangat persahabatan sesama kita demi martabat kasih se Nusantara. Pintu puisi bersama telah dibuka di pulau ini, kenapa tidak kita atur perjalanan puisi lagi bersama sahabat penyair yang telah kita akrabi di sini?


****
Catatan awal di awana laut Cina Selatan - Gombak
20-22 Julai 2010

No comments: