Thursday, 29 September 2011

KUTIPAN UNTUK KULIT BUKU BHG. BELAKANG

Latfy dan kawan-kawan, grafik:
bahagian belakang buku Rumah Waris Uwan ...

' Kampung asal berpaya ini kini disebut Kampung Bandar Dalam bersebelahan dengan Kampung Padang Balang. Perkataan Bandar berasal dari dialek Minang- Negeri Sembilan, Bonda atau Banda bererti tali air. Iaitu oleh peristiwa banjir besar 1928 di Sungai Gombak, penuhlah tali air menjadi 'banda yang dalam' maka bernamalah kampung ini Kampung  Bandar Dalam.  Inilah Bonda  ibu tanah air yang perlu dilindungi,dikasihi  khususnya buat warga Kampung Bandar Dalam serta para generasi muda pewaris seni budaya Bangsa' (dalam  Kasih Bonda kampung Paya Kami, DBP, 2009)  

*****
' Important too is her oral-aural quality. Siti Zainons's works are composed for the ear, and it is when  they are spoken and heard that their  distinctive are highlighted. The oral-aural quality relates were works to traditional literature - its folkloristic traditions. especially, which view poems a stories as part of performance as an oral art, memorised and dramatised at sosial or other ocassions'
 ( SN Prof. Dr Muhammad Haji Salleh dalam Malaysian Writers Siti Zainon Ismail, DBP, 1989). 

*****
 '...Siti  Zainon berguru mengikut tatacara konsep belajar dengan masyarakat Melayu di zaman dahulu. Perguruannya membawa dirinya menjelajah , berkelana, mengembara menyelidik khazanah  purba pusaka zaman silam. Dari desa kecil di tempat terpencil, dari tanah besar ke pulau-pulau Nusantara, dari negeri ke negara sehingga ke kota-kota besar dan kecil di Asia Tenggara, Eropah di mana sahaja ada jejak-jejak silam  seni seniman Melayu ..sekarang Siti kembali menjejak kampung kelahirannya, Gombak ' 
( Prof. Madya Dr Mahzan Musa dalam  Zikir Pelangi, The Rainbow Siti Zainon Ismail, 2000 : 19) 

KBD, 30 Sept 2011