Friday, 24 December 2010

Mendekati Lambang Seni Hias Balai Adat - bandingan teks klasik Melayu

Lakaran peterakna, 7 tingkat
"HATTA maka berjaga-jaga itupun sampailah 44 hari 44 malam, maka balai panca persada (bentuk) sudalah diperbuat, terlalu indah-indah perbuatannya, kemuncak tingkapnya ditatah emas (bahan) dan sulur bayungnya (bentuk hias) daripada perak ditatah (teknik) dengan perada terbang (bahan) , dan tiangnya gading (bahan) disendi dengan tanduk diukir dan dicat (teknik/bahan melukis) dengan sedelinggam, dinding kelek-keleknya cermin (bahan)
yang kuning (warna), atapnya kaca yang putih..." (Raja Chulan , Misa Melayu, 1966)

Antara banyak teks Melayu Klasik, teks Misa Melayu lebih jelas memerikan tentang gambaran SENI RUPA MELAYU (SERUM, Malaysia). Kalau teks lebih awal Sejarah Melayu dan Hikayat Hang Tuah, hanya mencatat kerja melukis sebagai menulis dengan 'tulisan yang indah-indah' . Malah dalam teks tulisan Raja Chulan sudah dikenali bahan cat dengan sedelinggam.

Barangkali kesamaan motif hias mempunyai pemerian yang setara antaranya , awan larat (semua teks) , bunga yang ajaib-ajaib seperti naga mengulur (air) pancutan, burung bergantungan terbang, merak terlalu indah, dihasil oleh 'tukang yang pandai-pandai (seni) belaka' . Di situlah ada pandai ukir, pandai emas/perak, pandai tetas , pandai cipta bangunan (pereka bentuk, Bendahara, Temenggung dan Orang Kaya ) dan penitah , pengarah ( Sultan).Susun papan motif pucuk rebung arah berlawanan, atas bawah,
kayu, dinding Anjung Bonda, Bandar Baru Bangi, 2010

Motif hias kerap disebut sebagai bunga yang indah, ada yang memuncak, meninggi ke awang, ruang kecil mata punai atau jejeran siku keluang

Motif gigi yu/kepala cicak, cucur atap di Laman Nyang Galoh, 2007

Atau awan berombak dengan kepala cicak atau gigir yu menjunam!


Balai-balai juga didirikan di setiap penjuru bangunan utama. Di balai inilah berkumpul pandai seni persembahan, ada yang bermain gedombak, kecapi, ' maka segala perarakan (alat bunyian) di tempatkan di balai - segala bunyi-bunyian daripada gendang negara serunai nafiri dan tunggul panji-panji alam berbagai'.
Apakah ini hanya imaginasi penulis tradisi atau realiti yang ditatapi dialami sendiri oleh Raja Chulan. Sebagai pengkaji seni warisan, kita telahpun dihadapkan dengan realiti teks, teks tradisi lisan yang telah dicatat kemas oleh penulis pada zamannya. Tugas kita, kalau anda pelukis bagaimanakah menghadipi reka bentuk bangunan yang telah diwarisi sejak lama. Masihkan ada sulur bayung dibucu bumbung, atau kepala cicak atau gigi yu menjunam - tersisa di halaman yang samakin hilang dalam bauran kemodenan persekitaran ?
Kenapa sekarang muncul istilah seni hias taman, dengan aneka nama asing, dengan meminjam istilah yang jauh dari persekitaran asal. Bagai terlalu janggal menyebut dan mencatat Seni Taman Melayu sebaliknya lebih bergaya mengutip gaya Bali, atau di kaitkan dengan wilayah lebih keluar dari wilayah asal hingga dengan bangga juga memilih feng shui daripada menetukan punca cahaya pertama (subuh) dan jatuhnya matahari ( maghrib, kiblat- Kaabah) bagi menyesuaikan cahaya (jiwa/batin ) . Di manakah angin bebas keluar masuk dari anjung ke ruang ibu sebagai ruang utama melalui kisi-kisi yang menumbuhkan kesegaran - kesihatan?
Ya pereka taman impian - kita belum terlewat mengutip sisa warisan.


***
Laman Nyang Galoh, 25 Dis 2010 , 02:20

No comments: