Wednesday, 23 April 2014

Hari Buku : Pesta Buku Antara Bangsa KL 2014: 24 April - 5 Mei 2014

1.
Sebagai penulis memang kita gembira , kerana ada hari istimewa bila orang berkumpul meraikan buku. Penerbit mengatur nika acara. Merasa disayangi juga bila ada undangan untuk kita bersama dengan program mereka.

2.
Penerbit juga pintar mengatur silat persembahan. Potongan harga istimewa, acara peraduan, persembahan undangan penulis untuk
bersama mempromosi  karya.

Tiga  tahun ini sudah ditakdir  buku saya diterbitkan oleh ITBM: 

1) 100 Malay Proverbs - Pepatah Petitih Melayu, 2012( ter.Jepun  
     2014/ Jerman)
2) Bait Senandung Malam , 2010
3) Bonda's Love ( terjemahan,Inggeris dan Russia), 2012
4) Bijak Si Katak Bijak , 2013 ( ter. Jepun, 2014)
5) Angsa Istana Itik Jambul 2014

Alhamdulilillah ini berkat kerja sana para editor, pereka bentuk dan 
Penata letak gambar dan  saya sendiri melukis - ilustranya.

No comments: